Představujeme přednášející

Kdo jsou Henrik Norholt a Helen Ferslev

Henrik Norholt Ph.D.

Hlavním profesionálním zájmem dr. Norholta je význam a přínos nošení dětí a kontaktu mezi rodičem a dítětem a prenatální podpora citové vazby. Dr. Norholt je jedním ze spoluautorů monografie věnované duševnímu zdraví dětí. Vyvinul jeden z prvních programů, které se věnují podpoře citové vazby prenatálně ("Těhotenské rozhovory"). Těhotenské rozhovory fungují již pět let a prošlo jimi několik stovek účastníků. Dr. Norholt nedávno zahájil zřejmě první program věnovaný budoucím otcům, jehož cílem je zlepšit kvalitu citové vazby mezi dítětem a otcem. Je to reakce na stále zjevnější fundamentální význam kvality otcovské péče v životě dítěte.

Henrik Norholt často přednáší na univerzitách, konferencích a dalších setkáních odborníků věnujících se pediatrii a perinatální péči. Je členem Světové asociace duševního zdraví dětí (The World Association of Infant Mental Health), Mezinárodní asociace pro studium vřelého doteku (The International Assosiation of Affective Touch) a Společnosti pro studium emocí a citové vazby (The Soiety of Emotion and Attachment Studies). Titul Ph.D. získal na Přírodovědecké fakultě Kodaňské univerzity, bydlí v Kodani.